Advisory Committee Members 2012 - 2014

Ganesh Grg

Mr. Ganesh Bahadur Gurung

RK Subedi

Mr. Ram Kumar Subedi

Bal Rai

Mr. Bal Bahadur Rai

Binod Adhikari

Mr. Binod Adhikari

Dhan Bdr Ghale

Mr. Dhan Bahadur Ghale

BNS Logo

Mr. Dharma Raj Rai

Naresh Grg

Mr. Naresh Gurung

BNS Logo

Mr. Ram Bahadur Tilija

BNS Logo

Mr. Chitra Bahadur Gurung

Lax Tamang

Mr. Laxman Tamang